Kecskemét Hotels

Arcok a múlt századból

  2018 febr 25 / #Helyi életstílus
Egy újabb, kü­lön­le­ges ös­­sze­ál­lí­tást ké­szí­tet­tünk ol­va­só­ink ál­tal be­kül­dött ré­gi csa­lá­di, ked­ves fo­tók­ból.